Geplaats op: 30 januari 2014

Tijdens verbouwingswerkzaamheden door de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof 2-3A hebben Utrechtse archeologen twee beschilderde grafkelders met begravingen uit de veertiende of vijftiende eeuw gevonden. De laatste vondst van dergelijke grafkelders in Utrecht dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In het gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden, wordt een nieuwe onderwijslocatie van de opleiding Rechtsgeleerdheid gerealiseerd.

De grafkelders bevinden zich in de kloostergang van het voormalige Minderbroederklooster dat in 1246 werd gesticht en in 1579 gesloten. De wanden van de grafkelders zijn bepleisterd en beschilderd met verschillende kruismotieven. In beide kelders zijn minstens zeven individuen aangetroffen, waarvan twee bijzonder tot de verbeelding spreken. Tot nu toe zijn vergelijkbare grafkelders alleen bij de Utrechtse kapittelkerken, zoals de Domkerk, de Janskerk en de Pieterskerk, aangetroffen, maar het is voor het eerst dat ze zijn gevonden in een kloostercontext. De Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht bekijkt samen met de Universiteit Utrecht of de kelders in het zicht kunnen worden gebracht.