Archeologisch onderzoek

Sinds 1992 is het voor zowel overheidsinstanties als bedrijven en particulieren wettelijk verplicht om archeologisch onderzoek te laten doen bij bodemingrepen. Omdat gravend onderzoek maar eenmalig uitgevoerd kan worden is het noodzakelijk dat dit door deskundigen gebeurt. De Steekproef is gecertificeerd voor het uitvoeren van alle fasen (of type) van onderzoek in de archeologie op het vaste land van heel Nederland.

Fases binnen archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fases.

 • Bureauonderzoek
  Een archeologisch bureauonderzoek vormt het startpunt wanneer een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Hierbij worden archieven en oude kaarten bestudeerd.
 • Inventariserend veldonderzoek
  Bij een inventariserend veldonderzoek worden eventuele archeologische waarden van het plangebied in het veld globaal in kaart gebracht met handmatige boringen.
 • Archeologische proefsleuven
  Wanneer bekend is dat het plangebied archeologische waarden bevat, wordt in opdracht nader onderzoek uitgevoerd door proefsleuven te graven. Dit is een verkennende opgraving die valt binnen de fase inventariserend veldonderzoek. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen om welk soort archeologische sporen het gaat, en wat hun kwaliteit en datering is.
 • Archeologische begeleiding graafwerk
  Het komt in de praktijk voor dat het aanleggen van proefsleuven onmogelijk of onwenselijk is. In dat geval bepaalt de overheid of archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden noodzakelijk is.
 • Volledige opgraving
  Een volledige opgraving vindt plaats wanneer het plangebied een hoge archeologische waarde heeft die verloren dreigt te gaan door voorgenomen bodemingrepen. Op die manier blijft de archeologische informatie behouden, ook al wordt het bodemarchief verstoord.

 

Heeft u bouwplannen?

Wanneer u bouwplannen heeft, waarbij een bodemingreep noodzakelijk is, moet u eerst een archeologisch onderzoek laten doen. De Steekproef voert onderzoek uit en adviseert u voor een zeer aantrekkelijke prijs. Wij leveren al sinds 1999 archeologisch onderzoek en advies in heel Nederland. De Steekproef is gecertificeerd voor elk soort archeologisch onderzoek op landbodems en werkt conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).