Kwaliteit

Archeologisch onderzoek kan maar één keer worden uitgevoerd. Wordt dat ondeskundig gedaan, dan gaat unieke informatie definitief verloren. Om de kwaliteit van archeologische werkzaamheden te waarborgen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met de beroepsgroep van archeologen een kwaliteitssysteem opgezet: de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). In het Handboek KNA van het ministerie staan de normen en richtlijnen waar archeologische werkzaamheden aan moeten voldoen.

CvAK/CCvD/SIKB

Het College voor Archeologische Kwaliteit (CvAK), een voormalig adviesorgaan van het ministerie, tegenwoordig het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD Archeologie) is ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Deze stichting werkt samen met de betrokken bedrijven en deskundigen voortdurend aan het vernieuwen van de kwaliteitsnorm.
Op de website van de SIKB vindt u diverse checklisten die u kunt gebruiken om vast te stellen of, bijvoorbeeld, een rapportage van een inventariserend veldonderzoek of een Programma van Eisen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) voldoet. De links hieronder brengen u rechtstreeks naar de verschillende checklisten:

De Steekproef heeft het Procescertificaat BRL SIKB 4000 EC-SIKB-4006 (protocollen 4001, 4002, 4003, 4004, 4006) en verricht alle werkzaamheden volgens de laatste versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Dat betekent dat wij bevoegd zijn tot het uitvoeren van alle soorten van archeologisch onderzoek op het vaste land van heel Nederland.