Bouwen & Archeologie

In Nederland wordt voortdurend gebouwd. Bij het bouwen van huizen, kantoorgebouwen, maar ook wegen, spoorlijnen en meer, kunnen er waardevolle resten uit het verleden in de grond bewaard zijn gebleven. Denk aan menselijke graven, oude funderingen en gebruiksvoorwerpen. Dit geeft ons veel inzicht in hoe mensen vroeger leefden.

De bouwwerkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat deze resten verloren gaan. Daarom hebben de Europese regeringen met elkaar afgesproken om meer rekening te houden met archeologische waarden. Dit is vastgelegd in Het verdrag van Malta.

Wettelijk verplicht

Sinds het verdrag van Malta uit 1992 is de wettelijke eis voor zowel overheidsinstanties als bedrijf en particulieren om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren bij bodemingrepen. Degene die een bodemingreep wil doen, betaalt de kosten van het archeologisch onderzoek en eventuele opgravingen. Voor de uitvoering dient er een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau ingeschakeld te worden: De Steekproef.

Kwalitatief bodemonderzoek

Archeologisch onderzoek kan maar eenmalig uitgevoerd worden. Wanneer dit niet deskundig gedaan wordt, gaat waardevolle informatie verloren. De overheid heeft hierom samen met de beroepsgroep van archeologen een kwaliteitssysteem opgezet (KNA). Organisaties die archeologisch veldwerk doen, moeten zich laten certificeren conform de BRL 4000 SIKB. De Steekproef is gecertificeerd voor alle vormen van archeologisch onderzoek op landbodems en verricht alle werkzaamheden volgens de laatste versie van de KNA.