Archeologische begeleiding graafwerk

Het komt in de praktijk voor dat de aanleg van proefsleuven onmogelijk of onwenselijk is. In dat geval bepaalt de overheid of archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden noodzakelijk is.

Met name bij de aanleg van riolering, het graven van sloten of bij ontgronding komt het voor dat de werkzaamheden begeleid dienen te worden door een archeoloog. De Steekproef is een ervaren partner bij archeologische begeleiding van graafwerk. Ons personeel is VCA gecertificeerd en medisch gekeurd voor het werken in vervuilde grond.

Archeologen werken bij een begeleiding in vervuilde bodems met saneringspakken.

Archeologische begeleiding van graafwerk: altijd in goed overleg

Bij een archeologische begeleiding vinden geplande graafwerkzaamheden in grote lijnen doorgang. Eventuele archeologische grondsporen moeten wel worden opgetekend en gefotografeerd. Ook archeologische materialen moeten systematisch worden verzameld. Zo wordt de archeologische informatie veiliggesteld voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden gaat altijd in goed overleg. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en ontstaat er zo min mogelijk vertraging in uw werkzaamheden.

Archeologen werken achter de grondwerkers aan bij begeleidingen.

Rapport bij archeologische begeleiding graafwerk

U ontvangt van De Steekproef een overzichtelijk en prettig leesbaar rapport van de archeologische begeleiding met foto’s en kaarten en een eenduidige conclusie.

Archeoloog bekijkt een boormonster tijdens een archeologische begeleiding.