Geplaats op: 06 maart 2014

Op het terrein van het voormalig klooster Yesse in buurtschap Essen bij Haren heeft ArcheoPro in samenwerking met De Steekproef in maart 2014 een uitgebreid geofysisch onderzoek uitgevoerd. Het doel ervan was om muur-/funderingsresten van de voormalige kloostergebouwen op te sporen.

In één dag zijn met behulp van geofysisch onderzoek (EM38 en magnetometrie) op het kloosterterrein meerdere zones met ondergronds baksteenpuin gelokaliseerd. Vervolgens is een 30x30m groot testgebied in één van de puinzones met weerstandsmetingen (RM15) nader onderzocht. In dit testgebied werden de sporen van ten minste drie funderings-/uitbraaksleuven in kaart gebracht.

Deze resultaten geven aan dat met geofysisch onderzoek veel sneller resten van oude kloosters, kerken, forten, grachten etc. in kaart kunnen worden gebracht dan met proefsleuven. Dit levert voor minder geld een beter archeologisch resultaat.