Aan de rand van een nederzetting – ijzertijd

Geplaats op: 01 maart 2019

Voor de uitbreiding van een bedrijventerrein in Barger-Oosterveld (Gemeente Emmen) heeft De Steekproef een terrein van circa 1,5 hectare opgegraven. De aanwezigheid van een archeologische vindplaats was door vooronderzoek al vastgesteld. Bij de opgraving werden meer dan 1000 grondsporen aangetroffen en onderzocht.

De vroegste aanwijzingen voor menselijke activiteit op het terrein stammen uit het laat-neolithicum (vanaf circa 2850 v.Chr.). De meeste activiteit was echter in de ijzertijd (800 tot 12 v.Chr.). Uit de ijzertijd werden meerdere spiekers (vier- tot zespalige gebouwen voor de opslag van graan) en een deel van schuur werden aangetroffen. Deze gebouwen wijzen erop dat het terrein in de randzone lag van een nederzetting. De woonboerderijen van de mensen werden namelijk niet op het terrein gevonden en wachten nog op ontdekking.