De Neanderthaler in Drenthe – oude steentijd

Geplaats op: 12 september 2018

Op een akker in het noorden van de provincie Drenthe worden al vanaf 2007 door amateur-archeologen stenen werktuigen van de Neanderthalers gevonden. Het gaat met name om 40.000 tot 60.000 jaar oude vuistbijlen. Naar aanleiding hiervan heeft De Steekproef in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe, het Drents Museum en een groot aantal amateur-archeologen de vindplaats met proefsleuven onderzocht.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het hier gaat om een kampement of slachtplaats aan de oever van de rivier. De Neanderthalers hebben 30 tot 40 vuistbijlen op deze plek achtergelaten. Ten minste één van de vuistbijlen is ter plekke aangescherpt: we vonden een afslag die aan een vuistbijl bleek te passen. Dit duidt erop dat deze gereedschappen op de plaats waar we ze gevonden hebben ook daadwerkelijk zijn gebruikt. Vermoedelijk voor de slacht van dieren die bij de rivier werden gejaagd. Resten van dierenbotten zijn nog niet gevonden. Mogelijk zijn deze dieper in het rivierdal bewaard gebleven. Maar dit dal is tegen het eind van de laatste ijstijd opgevuld met een meer dan vier meter dikke laag zand.

Foto’s vuistbijlen: www.toonbeeld.com