Het oudste Eelde – Romeinse tijd

Geplaats op: 12 september 2018

Voorafgaand aan de nieuwbouw van een woonwijk aan de Esweg te Eelde heeft De Steekproef een zes hectare groot terrein opgegraven. Dit is qua oppervlak één van de grootste archeologische onderzoeken die ooit in Noord-Nederland werden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 40 boerderijplattegronden, een groot aantal spiekers en andere bijgebouwen uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan het licht gekomen. Deze plattegronden konden worden afgeleid uit de restanten van paalgaten die nog steeds in de grond herkenbaar zijn.

Op basis van de in de paalgaten en afvalkuilen aanwezige aardwerkscherven heeft De Steekproef een groot aantal plattegronden kunnen dateren. Hierbij is ook gebruik gemaakt van bestaande kennis over de ”bouwstijlen” in de prehistorie. Naast meer dan 800 kilogram aardewerk zijn er weefgewichten, spinklosjes, smeltkroezen voor metaalbewerking, maalstenen, glazen kralen en speelgoed (o.a. een rammelaar) gevonden.

In samenhang met de grondsporen geven deze materialen een beeld van het leven in het Eelde van de ijzertijd en Romeinse tijd (800 vC – 450 nC). Sporen uit de middeleeuwen zijn niet gevonden. Hoogstwaarschijnlijk bevinden deze zich in de bodem onder de huizen van het tegenwoordige Eelde. Zie verder: Download de WEB-bestanden bij het boek Eelde, Groote Veen: de archeologie van steentijd tot Romeinse tijd.