Potten bakken in Ermelo – late middeleeuwen

Geplaats op: 12 september 2018

Aan De Verbinding in Ermelo heeft De Steekproef een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een redelijk gaaf gebleven aardewerk-oven uit de 13de tot 14de eeuw werd opgegraven. Deze oven maakte deel uit van een vrij groot productieterrein waar in de late middeleeuwen op grote schaal aardewerk werd gebakken. Dit materiaal, voornamelijk ‘grijs-bakkend’ aardewerk, werd niet alleen voor de lokale markt geproduceerd maar ook regionaal verhandeld.

Dit pottenbakken verliep niet helemaal vlekkeloos, gezien de enorme hoeveelheid misbaksels die de archeologen aantroffen. Er werd in totaal meer dan 1000 kilo aan aardewerkscherven verzameld. In samenwerking met amateurarcheologen van Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst werden de aardewerkscherven deels geplakt en bestudeerd.